Projekt: Člověk v demokratické společnosti 2008

Akce, Blog, Pro VelvarskouStřední       2 795x zobrazeno Přidat komentář

Naše škola už minulý rok začala s projektovým vyučováním, kdy si mohli studenti školy vyzkoušet něco nového a zábavnou formou se něco naučit. A přitom si osvojit práci v kolektivu, naslouchat ostatním, pobavit se a také utužit vztahy nejen třídní ale i školní, což je také velice důležité a při takovýchto akcích, kdy jsou různorodé skupinky žáků to jde snadněji.

První den jsme se všichni sešli ve třídě čtvrtého ročníku, kde jsme se dozvěděli jak bude projektový dvou den probíhat a následně jsme byli rozřazeni do dvanácti skupin po asi po pěti lidech, ve kterých jsme pracovali a bojovali za své názory, myšlenky a programy.
Skupiny se rozešly do tříd, kde si každý našla svoje pracovní místo. A slova se znovu ujmuli učitele a přiblížili nám více náplň prvního dne – každá skupina si vylosovala tři slova, která se nějak vážou k demokracii a měla je všemožně vysvětlit ostatním skupinám, přičemž museli využívat spisovnou češtinu. Slova, která si mohly skupiny vylosovat byly například tyto: právo, zákon, tolerance, solidarita, svědomí… Každá skupina na to šla po svém, ale většinou skupiny nejdříve byly klidné a debatovaly a jak se pomalu krátil čas, tak se začalo všude psát a vymýšlet významy vylosovaných slov.
Když vypršel čas, tak se skupiny nejdříve prezentovaly ve třídě před dalšími třemi skupinami, se kterými byly ve třídě a každý se mohl k jakémukoliv argumentu vyjádřit. Po prezentaci všech skupin ve třídě, se všechny skupiny sešly v učebně čtvrtého ročníku a zde musely prezentovat před celou školou svojí Základní listinu práv a svobod.

Druhý den se studenti už od rána rozcházeli do svých skupin, zatím nevědíc co se bude dít. Když se zjišťovaly stavy skupin, tak se došlo k závěru, že některé skupiny jsou neúplné, třeba jen o dvou členech, ale i přesto, že některé skupiny byly takto znevýhodněny, se druhého úkolu zhostily výborně, i když později byly spojeny. Úkolem dne bylo vytvořit program politické strany, vytvořit propagační letáčky a „zlanařit“ ostatní, aby volili právě tu jejich skupinu. Jelikož se jednalo o fiktivní strany, tak nebyla nouze o velice zajímavé volební sliby, dále se také hojně využívaly sliby, které použily naše politické strany minulé týdny při předvolebních kampaních.
Když byly všechny skupiny nachystané, tak se společně přesunuly do městského muzea, kde prezentovaly svoje návrhy před ostatními stranami, před učiteli a také před hostem dne – starostkou Velvar p. Linhartovou, která si taktéž nenechala naše nápady a výtvory ujít a přišla se podívat.

A nyní ještě anketa

Zeptal jsem se Aleše Levého na pár otázek…

1) Kde jste se inspirovali projektovým vyučováním?
Nemyslím si, že bychom se nějak extra inspirovali něčím konkrétním. Je ale pravda, že škola se snaží vnímat nové trendy výuky a zrovna tento projekt je jedním z příkladů.

2) Kdy a koho napadlo uspořádat první projektové vyučování?
Uff… na tohle se mi opravdu těžko odpovídá. V současnosti tvoří náš pedagogický sbor osobnosti, které jsou hodně kreativní. To znamená, že téměř každý z nás má ve svém „šuplíčku“ nějaký ten nápad, který se posléze snaží prosadit. Když se nápad pozdává většině, vytvoří se koncept, na kterém se podílejí všichni. Nejde tedy přesně říci, že tohle nebo tamto vymyslel někdo konkrétní.

3) Počítá se s dalším projektovým vyučovaní pro tento šk.rok?
Projekt podobný tomuto už letos nebude (alespoň tedy žádný takový není uveden v plánu školy na tento školní rok). Každopádně v záloze máme ještě nějaké další rozdílné projekty, o kterých se určitě brzy dozvíte.

4) Jakou vidíte budoucnost projektového vyučování?
Pokud jde o otázku směřovanou na naší školu, tak už teď mohu prozradit, že i v roce příštím se bude něco podobného rozhodně uskutečňovat. Do projektového vyučování se však nemusí výhradně zapojovat celá škola. Každý vyučující může do svých hodin zařazovat podobné prvky, uzná-li to za vhodné a přínosné. Vzpomeň si třeba na předchozí školní rok. Nejprve se konal celoškolní projekt orientovaný na cizí jazyky a pak jsem třeba já pouze s vaším ročníkem organizoval „týden sociální péče“ nebo v hodinách sociální politiky jste ve skupinách pracovali na projektu „naše škola“. Osobně jsou mi tyto vyučovací metody hodně blízké, ovšem ne vždy je lze uskutečňovat. Někdy v té či oné třídě zkrátka nejsou podmínky pro podobný způsob výuky, a proto se s tímto fenoménem musí nakládat velmi opatrně. Obecně však tyto formy výuky studenty baví a totéž se dá říci o vyučujících.

5) Co všechno si od tohoto druhu vyučování slibuje, kromě toho, že si studenti odnesou nové poznatky?
Velmi důležitá je práce v týmu a vzájemná spolupráce, úcta a respekt. Myslím, že i teď se ukázalo, kdo je schopen nést odpovědnost za celou skupinu při závěrečné prezentaci. Tito lidé se budou muset v budoucnu naučit odprostit se od vlastní sebestřednosti a zbytečných předsudků vůči ostatním.

6) Setkali jste se s něčím podobným za dob svého studia na škole?
Prakticky vůbec, ovšem jedna výjimka by se našla. Na ZŠ v Kmetiněvsi jsme měli mladého třídního učitele, který nejen že nás hodně naučil, ale také s námi pracoval na různých projektech, a to nemluvě o sportovních kroužcích, které bychom nejraději chtěli mít každý druhý den. Tímto zdravím pana Mgr. Jiřího Beránka, stávajícího ředitele dětského domova v Sazené. Myslím, že mu tenkrát bylo dost líto, když jsme odrostli a do páté třídy jsme už následně nastoupili do Velvar. Pokud se nemýlím, byli jsme jeho první třída, kterou kdy učil. Škoda, že nejde vrátit čas…

7) Jak by jste tento projekt s odstupem pár dní porovnali s předchozími projekty? (Den jazyků a Projektový týden)
Projekt, o kterém mluvíme měl samozřejmě charakterově blíže ke „dni cizích jazyků“ a myslím si, že dopadl o dost lépe, alespoň tedy podle mého názoru. Organizačně jsme se snažili o co největší pestrost a dle vašich ohlasů ( četli jsme už vaše dotazníky) se nám to vesměs povedlo. Projektový týden byl trošku o něčem jiném, i když mě paradoxně bavil nejvíc. Ale tohle asi není předmětem tvé otázky, že ? 🙂 . Vždycky je ideální odjet někam s vybranou skupinou a tam s nimi pracovat. Uměl bych si představit celou řadu podobných zájezdů, kurzů, expedic, nicméně ne vždy je lehké vše organizačně sladit a dotáhnout tak, aby vše dostatečně fungovalo.

Děkuji za Vaše odpovědi

Fotogalerie

Štítky: , ,
Hlasovat proti tomuto příspěvkuHlasovat pro tento příspěvek (zatím nehodnoceno)
Loading...


RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Komentáře